Skład zarządu

 

 

W dniu 28 kwietnia 2007r. w budynku Domu Kultury we

Wrzawach odbyło się zebranie założycielskie

Stowarzyszenia Producentów Fasoli Tycznej PIĘKNY

JAŚ we Wrzawach. Na powyższym zebraniu wyłoniono

zarząd stowarzyszenia w składzie:

 

 

 

1.Pyrkosz Wacław-  przewodniczący

2.Wydra Maria - wiceprzewodnicząca

3.Bartoszek Marek-  wiceprzewodniczący

4.Prarat Waldemar- sekretarz

5.Halik Anna -  skarbnik

6.Puka Adam- członek zarządu

7.Paterek Władysław- członek zarządu

 

W skład komisji rewizyjnej weszli

1.Sylwia Perła- przewodnicząca

2. Marian Kopyto

3 Leszek Kawalec

 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII

wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

10.07.2007r. wpisano Stowarzyszenie Producentów Fasoli

Tycznej PIĘKNY JAŚ we Wrzawach do KRS pod

numerem 284532

 

 

Numer Identyfikacji Podatkowej

8672153990

REGON

180250102

 

KONTAKT:

Stowarzyszenie Producentów Fasoli Tycznej PIĘKNY

JAŚ we Wrzawach

Wrzawy 485 39-432 Gorzyce

 

 

Tel:+48(015) 83 63935 lub +48(015) 83 63 959 (Dom

 Kultury Wrzawy)

 

 

e-mail:spft.wrzawy@op.pl

 
 
 
Freelance Web Designer