Fasola w miejscowej kulturze

 

„Fasola wrzawska” - czyli fasola „Piękny Jaś” tyczny - obecna

była i jest także w miejscowej kulturze. Na jej temat pisano

m.in. różnego rodzaju drobne przyśpiewki ludowe czy nawet

dłuższe utwory prozą. Oto krótkie tego przykłady:

 

*

Wiosenny spacer…

 

Idę sobie polna drogą pomału przed siebie

Słoneczko tak pięknie świeci wysoko na niebie

A spod między się podrywa i w górę wzlatuje

Skowroneczek i swą piosnkę piękną wyśpiewuje

Nie rozumiem cię skowronku, nie wiem o czym śpiewasz

Ale wiem, że echo wiosny wokół  nas rozsiewasz

Bo rolnicy którzy śpiewu twego tak czekają

Złote ziarna po brunatnej ziemi rozsiewają

Lecz za nami pozostaje jeszcze pusta rola

Tam zostanie posadzona ta wrzawska fasola

Śpiewaj, śpiewaj skowroneczku, wzbij się pod niebiosy

By nam Pan Bóg, kiedy trzeba zsyłał deszcz i rosy

I słoneczko niech nam  świeci, taka jego rola

By się pięknie owinęła na tyczkach fasola

Śpiewaj, śpiewaj skowroneczku, mierz z słowikiem głosy

Aż wyrosną z tych ziarenek piękne złote kłosy

Gdy po żniwach znowu wyjdę, już na ścięte pola

Prócz ziemniaków pozostanie tam tylko fasola

Potem w strąki już przybrana, górą jeszcze w kwiecie

Takiej jak wrzawska fasola nie masz w całym świecie

                                                (autor: Emilia Szczygieł)

 

**

„Hen między Wisłą a Sanem                                 

Pod Tarnobrzegiem gdzieś                                     

Ptaki śpiewają nad ranem

I budzą całą wieś

             

Wstają we Wrzawach ludzie

Świt płoszy nocy Cień

W radości pracy trudzie

Budzi się nowy dzień

 

W jesieni czy też w maju

Wiatr tę melodie gra

Że nie w całym kraju

Wioski takiej jak ta”

 

***

Stoją chłopcy ze Wrzaw

 I tak sobie radzą

 Że ci kozę dadzą

 Do Unii  wprowadzą

 

 Do Unii wprowadzą

 Dostaniesz dotacje

 Będziesz gospodarzem

 Będziesz gospodarzem  w całem  podkarpackiem

 

Kozę będziesz doił

 Jogurt produkował

 A wrzawską fasolę

 A wrzawska fasolę

 Na zachód promował

 

 Bo wrzawska fasola

 W całym świecie znana

 W madach nadwiślańskich

 Od lat uprawiana

 

****

Maruniu czy Ci nie żal

Odchodzić ze stron ojczystych

Strączkowych łanów i pól

I tych zakątków błotnistych

Zadola czy ci nie żal

Maruniu wracaj do Wrzaw

 

 

 

*****

Kare konie kare

Jeszcze się karują

Ładne są wrzawianki

Choć się nie malują

 

Kare konie kare

Ale nie grzywiate

Ładne są wrzawianki

I jeszcze bogate

 

Na grzędach warzywa

Na tykach fasola

Same witaminy

Mają nasze pola

 

*****

Oj Jaśku, Jaśku ty bujne ziele

Przy tobie pracy zawsze jest wiele

Oj Jaśku, oj nieboże        (Ref.)

To na dół, to ku górze

Jaśku nieboże

 

Oj Jaśku, Jaśku rośniesz na madach

Jesteś dorodny, że szkoda gadać

Oj Jaśku, oj nieboże … (Ref.)

 

Oj Jaśku, Jaśku nie jesteś ceres

Będą  rolnicy mieli interes

Oj Jaśku, oj nieboże ….   (Ref.)

Komentarz: Jasiek, o którym mowa w ww. przyśpiewce to oczywiście fasola wrzawska - „Piękny Jas” tyczny.

 
 
 
Freelance Web Designer